KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT plánuje v r. 2020 otvoriť novú výcvikovú skupinu v 4-roč. výcviku v kognitívne behaviorálnej psychoterapii. Individuálna terapia skupinovou formou, ktorej absolvovanie je podmienkou zaradenia do výcviku bude prebiehať v októbri až decembri 2019, prihlášky do novej výcvikovej skupiny preto prijímame do 30.6.2019.    

Čítať ďalej: Informácie pre záujemcov o 4 - ročný výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii

Podkategórie

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2019

Termíny najbližších modulov:  21. - 23. 3. 2019, 23. - 26. 5. 2019

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com