KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

PREDKONFERENČNÉ WORKSHOPY   16. 05. 2019

Miesto konania: prednášková miestnosť Pracoviska klinickej psychológie v Liptovskom Mikuláši, ul. Garbiarska 3948  

WORKSHOPY

14.00 – 15.30

Použitie imaginatívnych techník v diagnostike a liečbe v KBT

Šlepecký M. , Kotianová A.

15.30 – 16.00

Prestávka

16.00 – 17.30

Použitie empatickej konfrontácie v schématerapii

Šlepecký M. , Kotianová A.

KONFERENCIA – PROGRAM   17. 05. 2019

Miesto konania: Malá zasadacia miestnosť Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 1989

PREDNÁŠKY

09.00 – 09.10

Privítanie účastníkov konferencie                    

Šlepecký M.

09.10 – 09.30

Kde sme a kam smerujeme v psychoterapii

Šlepecký M.

09.30 – 09.50

Anglická revolúcia v psychiatrickej starostlivosti: menej intenzívne psychologické postupy

Vontorčíková H.

09.50 – 10.10

Ako pomáhať klientom pri problémoch s kontrolou sexuálneho správania nadobudnúť znova vnútornú harmóniu?

Kantorková A.

10.10 – 10.30

Psychologické postupy v liečbe patologického a problémového hráčstva: systematický prehľad

Kurilla A.

10.30 – 11.00

Prestávka

11.00 – 11.40

Bezpečí, přijetí a ocenění v hranicích rozumné autenticity - aneb o vztazích v terapii

Praško, J.

11.40 – 12.10

Záťaž príbuzných pacienta so schizofréniou ako prediktor spolupráce v rámci komplexnej liečby schizofrénie

Farkašovská D., Fedorčuk, P, Piliarová M.

12.10-12.30

Kam vedú neliečené poruchy správania

Piačková K.

WORKSHOPY

Miesto konania: Malá zasadacia miestnosť Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989

14.00 – 15.30

Benefity arteterapie pri práci s emóciami

Piliarová M.

15.30 – 16.00

Prestávka

16.00 – 17.30

Skupinové strategie ve schematerapii

Kantor K., Vaněk J., Kolek A., Vrbová K.

Miesto konania: prednášková miestnosť (č. 106, 2. poschodie﴿ Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989  

14.00 – 15.30

Daleko až k pláči, blízko až ke smrti aneb hledání autentického kontaktu se sebou a druhým                    

Praško J., Kasalová P.

15.30 – 16.00

Prestávka

16.00 – 17.30

Daleko až k pláči, blízko až ke smrti aneb hledání autentického kontaktu se sebou a druhým                    

Praško J., Kasalová P.

Miesto konania: prednášková miestnosť Pracoviska klinickej psychológie, Garbiarska 3948, Liptovský Mikuláš  

14.00 – 15.30

Menej intenzívna KBT u GAD-u

Vontorčíková H.

15.30 – 16.00

Prestávka

16.00 - 17.30

Léčba chronické deprese pomocí CBASP

Možný P.

KONFERENCIA – PROGRAM   18. 05. 2019

Miesto konania: Malá zasadacia miestnosť Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989

PREDNÁŠKY

09.00 – 09.20

Niektoré typické spúšťače a menej známe faktory, vedúce k recidívam patologických hráčov

Ďanovský J.

09.20 – 09.50

Schéma terapia v liečbe závislosti

Knapík P., Slancová, K.

09.50 – 10.10

Efektivita kognitívneho tréningového programu pri práci s ľuďmi v dospelosti a starobe

Jakš T.

10.10 - 10.30

Počítačová diagnostika KBT

Novotný M., Škobrtal P.

10.30 – 11.00

Prestávka

11.00 – 12.30

Interpretace dat IVA Plus a CPT II a jejich využití v psychoterapii (workshop)

Novotný M., Škobrtal P.


BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2019

Termíny najbližších modulov:  21. - 23. 3. 2019, 23. - 26. 5. 2019

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com