KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Vážený absolvent/účastník KBT výcviku,

spolu s profesorom J. Praškom sme sa rozhodli zorganizovať workshopy, ktoré by záujemcov oboznámili s najnovšími poznatkami tzv. tretej vlny v KBT. Jedná sa o najnovšie prístupy v psychoterapii, ktoré vychádzajú z nových koncepcií ako je Mindfullnes, Schema terapia, na Emócie zameraná terapia, ACT terapia.

Na workshopoch radi privítame jednak účastníkov/absolventov výcvikov v KBT, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti, prihlásiť sa môžu aj absolventi iných výcvikov, ktorí by chceli pracovať týmto prístupom.

Workshopy sú robené modulovo, teda účastník si môže vybrať tému, ktorá ho zaujíma a nemusí sa zúčastniť všetkých workshopov. Program je rámcový, bude sa ešte upresňovať podľa požiadaviek záujemcov a preto privítame ďalšie podnety.

Workshop sa uskutoční v dňoch 26. 04. - 28. 04. 2015

S pozdravom

Miloš Šlepecký

Pozvánka


BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com