KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

3. Slovenská konferencia KBT

Liptovský Mikuláš

5. - 6. júna 2009

PROGRAM  KONFERENCIE

 

Miesto konania:

Mestský úrad, Štúrova 1989, Liptovský Mikuláš

Centrum duševného zdravia, Garbiarska 3948, Liptovský Mikuláš

 

Dátum: 5. 6. 2009

PREDNÁŠKY

Miesto konania: malá zasadačka MsÚ Lipt. Mikuláš

 

9.00 - 9.30

Multimediálny program „Ako zvládať stres"

PhDr. Šlepecký Miloš, PhDr. Ďurný Peter

 

9.30 - 10.00

KBT posttraumatickej stresovej poruchy - kazuistika

MUDr. Benkovič Jozef

 

10.00 - 10.30

Postupy KBT a vplyv osobnosti pacienta na efekt liečby

PhDr. Hollá Gabriela, Doc. MUDr. Ondrejka Igor

 

10.30 - 11.00

Prestávka

 

11.00 - 11.30

KBT u pacientky s hraniční poruchou osobnosti s transsexualismem

Bc. Vyskočilová Jana, DiS.

 

11.30 - 12.00

Keď nám nestačia argumenty (ACT terapia - kazuistika pacienta)

MUDr. Žlnayová Lucia

12.00 - 13.30

Obedná prestávka

 

 

WORKSHOPY

Miesto konania: malá zasadačka MsÚ Lipt. Mikuláš

13.30 - 15.30

KBT bipolárnej poruchy

Doc. MUDr. Praško Ján

 

15.30 - 17.30

Akceptácia a prijatie zmeny v terapii (ACT - S. Hayes)

MUDr. Žlnayová Lucia

 

 

WORKSHOPY

Miesto konania: Centrum duševného zdravia Lipt. Mikuláš

13.30 - 15.30

Stabilizácia. Prvá fáza v liečbe psychotraumy.

PhDr. Páleníková Viera

 

15.30 - 17.30

Dramaterapie jako pomocná technika v KBT anebo naopak?

Bc. Vyskočilová Jana, DiS., Mgr. Hoffmannová Renáta

 

17.30 - 18.30

Stretnutie supervízorov

PhDr. Šlepecký Miloš, MUDr. Praško Ján, MUDr. Novotný Miroslav, PhDr. Oláh Michal

 

od 19.00  SPOLOČENSKÝ VEČER               Miesto konania: Brooklyn Music Club

 

Dátum: 6. 6. 2009

PREDNÁŠKY

Miesto konania: malá zasadačka MsÚ Lipt. Mikuláš

 

9.00 - 9.30

KBT tikové poruchy

Pejčochová Jana

 

9.30 - 10.00

KBT u onkologických pacientov

Mgr. Cárachová Mária

 

10.00 - 10.30

Prestávka

 

10.30 - 11.00

Praktické možnosti využitia HRV biofeedbacku

Mgr. Záskalan Ján

 

11.00 - 11.30

Možnosti ovlivnění ADHD pomocí neurofeedbacku

MUDr. Novotný Miroslav

 

11.30 - 12.00

Cogmed - počítačový trénink pracovní paměti a možné využití k ovlinění symptomů ADHD

MUDr. Novotný Miroslav, Mgr. Haase Jan

 

12.00 - 13.30

Obedná prestávka

WORKSHOPY

Miesto konania: malá zasadačka MsÚ Lipt. Mikuláš

 

13.30 - 15.30

KBT nelátkových závislostí

MUDr. Benkovič Jozef

 

WORKSHOPY

Miesto konania: Centrum duševného zdravia Lipt. Mikuláš

 

 

13.30 - 15.30

Behaviorální terapie zvládaní agrese u lidí s mentální retardací a autismem

PhDr. Jůn Hynek, PhD

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com