KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Ďakujeme všetkým záujemcom o zaradenie do výcviku v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii.

XII. výcviková skupina začínajúca v roku 2012 je momentálne plná.

Ďalší záujemcovia o zaradenie do výcviku sa môžu prihlasovať priebežne.


BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2018

Termíny najbližších modulov: prvý: 6.12. - 8.12. 2018

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com