Ďakujeme všetkým záujemcom o zaradenie do výcviku v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii.

XII. výcviková skupina začínajúca v roku 2012 je momentálne plná.

Ďalší záujemcovia o zaradenie do výcviku sa môžu prihlasovať priebežne.