KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Vitajte

Ďakujeme za Váš záujem o absolvovnie výcviku v Kognitívne-behaviorálnej psychoterapii.

Novú výcvikovú skupinu 4 - ročného výcviku v KBT (akreditovaného Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a Ministerstvom zdravotníctva SR) budeme otvárať v roku 2012. V priebehu jesenných mesiacov roku 2011 bude prebiehať cvičná individuálna terapia skupinovou formou u prihlásených záujemcov o výcvik.

Prihlášku s ďalšími náležitosťami je možné zasielať na adresu Inštitútu do 31. 08. 2011 (nie mailom, ale klasickou poštou)!

Upozorňujeme, aby si záujemcovia o výcvik dobre prečítali všetky podmienky výcviku.
Každý, kto si žiadosť podá, dostane mailom vyrozumenie, že jeho žiadosť bola zaregistrovaná.

Pred vstupom do výcviku je potrebné zaslať na doleuvedenú adresu nasledovné materiály:

1.    Žiadosť o zaradenie do výcviku (formulár)

2.    Kópiu VŠ diplomu - nemusí byť overená notárom

3.    Motivačný list

4.    Životopis

5.    Záujemca, ktorý v rámci svojho aktuálneho zamestnania nemá možnosť vykonávať psychoterapeutickú prax predloží potvrdenie psychológa/ psychiatra, u ktorého túto bude vykonávať v priebehu výcviku

Zároveň Vám doporučujeme prečítať si aktuálne podmienky štúdia v nasledovných zmluvách:

Zmluva o certifikačnom programe

Zmluva o poskytovaní postgraduálneho vzdelávania

 

ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT

Garbiarska 3948

031 01 Liptovský Mikuláš


BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com