KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se ji bránit
 

Title:      Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se ji bránit
Categories:      KBT knihy
BookID:      95232
Authors:      Ján Praško , Ján Praško
ISBN-10(13):      9788073678081
Publisher:      Portál
Publication date:      2012
Number of pages:      120
Language:      Not specified
Price:      0.00 0
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now Buy now
Description:     

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou. Lidé trpící OCD mohou mít značné potíže, někdy je jejich život závažně omezen a často se cítí jako bezmocná oběť. Dříve se zdálo, že je tato porucha prakticky neléčitelná, avšak v posledních letech se podařilo dosáhnout zásadního pokroku v porozumění OCD a její léčbě jak pomocí léků, tak psychoterapie. Stručná a srozumitelná knížka našich předních odborníků shrnuje informace o tom, jak tuto poruchu rozpoznat, jak ji léčí odborník, jak si může pacient pomoci sám a jak mu může pomoci jeho rodina. Text je doplněn řadou příběhů.


Reviews


Please past text to modal