KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch
 

Title:      Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch
Categories:      KBT knihy
BookID:      X1
Authors:      Ján Praško , Ján Praško
ISBN-10(13):      8072548651
Publisher:      Triton
Publication date:      2007
Number of pages:      1064
Language:      English
Price:      51.00 Eur
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now Buy now
Description:      Výborná kniha pre všetkých, ktorý chcú mať vcelku všetko odborné, čo dnešná KBT ponúka.

Reviews


Please past text to modal