KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Vážení záujemcovia o 4 roč. výcvik v KBT,
nová výcviková skupina, ktorú otvárame v r. 2016 je naplnená, ďalších záujemcov tento rok neprijímame.  

informácie pre záujemcov žiadosť o zaradenie do výcviku

 

Pred prihlásením do výcviku si prosím preštudujte informácie o vzdelávaní SIVP (či spĺňate kritériá): 

  1. A.Certifikované vzdelávanie v psychoterapii: http://www.psychoterapia-sk.sk/vzdelavanie_certifikovane.htm
  2. B.Necertifikované vzdelávaniepsychoterapii:  http://www.psychoterapia-sk.sk/vzdelavanie_necertifikovane.htm

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2017

Termíny najbližších modulov: prvý: 28.9 - 30.9. 2017, druhý: 26.10. - 28.10. 2016, tretí: 29.11. - 2.12. 2017.

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com