KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Zadajte e-mailovú adresu vášho používateľského účtu. Bude vám na ňu zaslané vaše používateľské meno.

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2017

Termíny najbližších modulov: prvý: 28.9 - 30.9. 2017, druhý: 26.10. - 28.10. 2016, tretí: 29.11. - 2.12. 2017.

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com