KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

V priebehu r. 2011 plánujeme pre Vás opäť organizovať víkendové workshopy (piatok, sobota) zamerané na precvičovanie „starších spôsobilostí v KBT", ale aj učenie sa novým KB metódam a technikám. Prosíme tých, ktorí by mali záujem viesť takýto workshop, aby sa nám prihlásili najneskôr do konca januára 2011, aby sme mohli dohodnúť termín konania.

V máji 2011 budeme organizovať už 4. Slovenskú konferenciu KBT.

V roku 2011 bude pokračovať výcvik supervízorov v KBT.

Presné termíny jednotlivých akcií zverejníme na stránke začiatkom r. 2011.

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com