V priebehu r. 2011 plánujeme pre Vás opäť organizovať víkendové workshopy (piatok, sobota) zamerané na precvičovanie „starších spôsobilostí v KBT", ale aj učenie sa novým KB metódam a technikám. Prosíme tých, ktorí by mali záujem viesť takýto workshop, aby sa nám prihlásili najneskôr do konca januára 2011, aby sme mohli dohodnúť termín konania.

V máji 2011 budeme organizovať už 4. Slovenskú konferenciu KBT.

V roku 2011 bude pokračovať výcvik supervízorov v KBT.

Presné termíny jednotlivých akcií zverejníme na stránke začiatkom r. 2011.