KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Ospravedlňujeme sa záujemcom o výcvik a terajším frekventantom výcviku  za niektoré zmätky, či nejasné informácie. Tieto sú dôsledkom veľkého množstva legislatívnych zmien, ktoré sa dejú na Ministerstve zdravotníctva, ktorým sa musí prispôsobovať Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, ktorá nás zastrešuje, ale zároveň aj náš Inštitút.


Ďakujeme za pochopenie :-)

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com