KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Miloš ŠlepeckýVítame Vás na stránkach ABC Inštitútu pre výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii. Dovoľte, aby sme vám aspoň v skratke načrtli históriu jeho vzniku.

V roku 1995 začala navštevovať vtedy ešte 3 - ročný výcvikový program v kognitívne behaviorálnej terapii prvá skupina frekventantov. Výcvik prebiehal na Slovensku a bol organizovaný Institutom KBT v Prahe pod vedením MUDr. Jana Zbytovského a PhDr. Jaroslavy Kaněrové a lektorským vedením Dr. Krisha Natha. 

V máji 1996 bol založený ABC Slovenský inštitút pre výcvik v kognitívno behaviorálnej terapii ako dobrovoľné združenie občanov, kladúce si za cieľ výcvik a rozvoj kognitívno behaviorálnej terapie na Slovensku. Členmi prípravného výboru boli PhDr. Pavel Csáder, PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. a MUDr. Elena Poloncová. 

K jeho založeniu viedol fakt, že v posledných dvoch desaťročiach došlo k výraznému rozvoju behaviorálnej terapie, predovšetkým v západnej Európe a v Spojených štátoch. Táto sa v posledných rokoch obohatila o kognitívne postupy a na základe mnohých kontrolovaných štúdií je v súčasnosti považovaná za najefektívnejšiu metódu pri liečbe mnohých psychických porúch a v mnohých krajinách je v plnej výške hradená zdravotnými poisťovňami.

Personálne obsadenie inštitútu:

PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. - výkonný riaditeľ 
Beata Magurová - administratívny pracovník 
RNDr.Beáta Stromková - účtovník

Rada inštitútu:

PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. 
MUDr. Mária Plávková
Mgr. Silvia Papalová

Revízna komisia:

MUDr. Miloš Burič
PhDr. Ivan Zbojan


BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com