KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Formulár k biofeedbackovému a nerofeedbackovému výcviku

qlform generator by ql.de

 

 

Vzdelávací kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde 

Rozsah vzdelávacieho programu je 200 hodín, účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré ich bude oprávňovať používať neurofeedback v rámci komplexnej terapie u indikovaných porúch.... viac

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2017

Termíny najbližších modulov: prvý: 28.9 - 30.9. 2017, druhý: 26.10. - 28.10. 2016, tretí: 29.11. - 2.12. 2017.

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com