KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Vážení záujemcovia o 4 roč. výcvik v KBT,
nová výcviková skupina, ktorú otvárame v r. 2016 je naplnená, ďalších záujemcov tento rok neprijímame.  

informácie pre záujemcov žiadosť o zaradenie do výcviku

 

Pred prihlásením do výcviku si prosím preštudujte informácie o vzdelávaní SIVP (či spĺňate kritériá): 

  1. A.Certifikované vzdelávanie v psychoterapii: http://www.psychoterapia-sk.sk/vzdelavanie_certifikovane.htm
  2. B.Necertifikované vzdelávaniepsychoterapii:  http://www.psychoterapia-sk.sk/vzdelavanie_necertifikovane.htm

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2019

Termíny najbližších modulov:  21. - 23. 3. 2019, 23. - 26. 5. 2019

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com