KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

1. PhDr. Alžbeta Dobrovodová, Prievidza
2. MUDr. Danica Hudecová, Prievidza
3. PhDr. Anna Lehotská, Lučenec
4. Mgr. Jolana Múdra, Pata
5. MUDr. Jozef Benkovič, Muráň
6. Mgr. Mária Cárachová, Ružomberok
7. MUDr. Elena Poloncová, Liptovský Mikuláš
8. MUDr. Sabina Hrubá, Martin
9. MUDr. Lucia Žlnayová, Bratislava
10. Mgr. Božena Doničová, Žilina
11. MUDr. Jana Frankovičová, Košice

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2019

Termíny najbližších modulov:  21. - 23. 3. 2019, 23. - 26. 5. 2019

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com