KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

1. MUDr. Elena Marušáková, Prešov
2. Mgr. Monika Navrátilová, Ružomberok
3. PhDr. Ľubica Pastoreková, Partizánske
4. MUDr. Dagmar Štrocholcová, Žilina
5. MUDr. Dagmar Zitová, Topoľčany
6. PhDr. Oľga Filková, Nižná
7. PhDr. Anna Štefková, Kláštor pod Znievom
8. PhDr. Dagmar Tuková, Trstená

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2018

Termíny najbližších modulov: štvrtý: 12.4. - 14.4. 2018

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com