1. MUDr. Elena Marušáková, Prešov
2. Mgr. Monika Navrátilová, Ružomberok
3. PhDr. Ľubica Pastoreková, Partizánske
4. MUDr. Dagmar Štrocholcová, Žilina
5. MUDr. Dagmar Zitová, Topoľčany
6. PhDr. Oľga Filková, Nižná
7. PhDr. Anna Štefková, Kláštor pod Znievom
8. PhDr. Dagmar Tuková, Trstená