KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

1. MUDr. Jana Bahledová, Zvolen
2. PhDr. Valéria Hrubejová, Rožňava
3. PhDr. Anna Komarová, Prešov
4. MUDr. Pavol Krkoška, Čadca
5. MUDr. Naďa Kuriačková, Levice
6. Mgr. Eva Ondrejková, Martin
7. PhDr. Jana Petričková, Ružomberok
8. PhDr. Hilda Pisáková, Košice
9. PhDr. Jana Samsonová, Skalica
10. MUDr. Beata Pašková, Praha , Česká republika

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2018

Termíny najbližších modulov: štvrtý: 12.4. - 14.4. 2018

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com