1. PhDr. Viera Páleníková, Bratislava
2. Mgr. Monika Piliarová, Košice
3. Mgr. Tomáš Václavek, Žilina
4. Mgr. Anna Kuchtová, Košice 
5. MUDr. Adriana Smiešková, Košice
6. PhDr. Magdaléna Matušková, Piešťany 
7. PhDr. Alena Karašinská, Martin
8. PhDr. Pavel Csáder, Nitra
9. MUDr. Jela Hrnčiarová, Muráň 2
10. MUDr. Edita Koprdová, Muráň 2
11. MUDr. Júlia Chválová, Košice 
12. MUDr. Mária Martinove, Muráň 2
13. PhDr. Adriana Wzošová, CSc., Poprad
14. MUDr. Kornélia Fabišíková, Košice 
15. PhDr. Ján Šútovec, Martin