KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

 

1. Soňa Belanská,Bratislava
2. Ľubomír Čornák,Nitra
3. Gabriela Erhardtová,Liptovský Mikuláš
4. Nora Gavendová,Opava, ČR
5. Monika Gregorová ,Leopoldov
6. Miriama Bendová,Žilina
7. Angelika Hencze,Dunajská Streda
8. Jana Kmeťková,Liptovský Mikuláš
9. Mariana Hupková,Nitra
10. Silvia Kerčáková,Galanta
11. Daniel Kotrč,Kysucké Nové Mesto
12. Janka Kuffová,Ružomberok
13. Silvia Lúčna,Pezinok
14. Mária Durcová - Mikulová,Šamorín
15. Ľubica Ondrisová,Piešťany
16. Zuzana Bolibruchová-Rochová ,Levoča
17. Eva Škorvagová,Žilina
18. Henrieta Tóthpetiová,Leopoldov
19. Zdenka Trokanová,Frýdek-Mýstek, ČR
20. Alena Žabková,Kysucké Nové Mesto
21. Silvia Trnovcová, Pezinok
22. Roman Hradil, Ústí nad Labem

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2018

Termíny najbližších modulov: štvrtý: 12.4. - 14.4. 2018

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com