KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

1. Mgr. Maťko Ondrej, Žilina

2. Mgr. Čižek Peter, Prešov

3. Mgr. Majerechová Gabriela, Trenčín

4. Mgr. Kollárová Silvia, Nové Zámky

5. Mgr. Mocsonokyová Viera, Šamorín

6. Mgr. Kullová Alena, Žilina

7. PhDr. Ondrejková Zuzana, Bratislava8. 

8. Mgr. Foitik – Schmidt Dana, Wien, Osterreich

9. MUDr. Brenišinová Adela, Bardejov

10. MUDr. Okuliarová Monika, Martin

11. PhDr. Grossmann Ján, Žilina

12. MUDr. Opáthová Jarmila, Zvolen

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2018

Termíny najbližších modulov: štvrtý: 12.4. - 14.4. 2018

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com