1. Mgr. Ján Záskalan, Psychológ BB, Banská Bystrica
2. Mgr. Marianna Šramková, Svit
3. Mgr. Lucia Šútorová, Žilina
4. PhDr. Daniela Šútorová, Martin
5. PhDr. Gabriela Hollá, Martin
6. PhDr. Kata Piačková, Liptovský Mikuláš
7. PhDr. Michal Oláh, Bratislava
8. Mgr. Jana Stražáková, Trenčín
9. MUDr. Branislav Moťovský, Trenčín
10. PhDr. Milina Bubeníková, Vrútky
11. PhDr. Mária Sadivová, Prešov
12. MUDr. Peter Fedorčuk, Košice 
13. PhDr. Eva Plencnerová, Bratislava
14. PhDr. Anna Dvorská, Bratislava
15. PhDr. Alica Vradianová, Bratislava
16. PhDr. Jana Grešová, Bratislava
17. Mgr. Mária Oravčíková, Prievidza
18. Mgr. Monika Henczeová, Komárno
19. Mgr. Ľubica Zibrínová, Prešov
20. Mgr. Alena Fecková, Prešov
21. PhDr. Soňa Brašeňová, Žiar nad Hronom
22. PhDr. Anna Štetinová, CSc., Banská Štiavnica
23. MUDr. Andrea Žišková, Pezinok
24. Mgr. Denisa Andrášová, Kežmarok