1. Mgr. Veronika Gombalová, Lučenec
2. Mgr. Michaela Kubišová,Nové Mesto nad Váhom 
3. MUDr. Radovan Vaškovský, Nitra 
4. PhDr. Renáta Melicheríková, Opatovce nad Nitrou 
5. Mgr. Viera Vojvodinská, Galanta 
6. Mgr. Katarína Széherová, Bratislava
7. PhDr. Miroslava Vašková, Sereď 
8. PhDr. Viera Hudečková, Marianka 
9. MUDr. Dana Ignjatovičová, Banská Bystrica 
10. MUDr. Magdaléna Sečová, Piešťany
11. Mgr. Zuzana Machajová, Dolný Kubín 
12. MUDr. Viktor Segeda, Lužianky 
13. Mgr. Soňa Kosorinová, Levice
14. Mgr. Denisa Demovičová, Nitra 
15. Mgr. Gabriela Vetráková, Bratislava
16. MUDr. Rastislav Korba, Bardejov 
17. Mgr. Kristína Čmelíková, Veľký Šariš
18. Mgr. Iveta Cehelníková, FNsP, psych. odd., Prešov 
19. MUDr. Ivica Kmečová, Košice
20. prom. psychológ Viera Mosejová, Prešov 
21. Mgr. Tatiana Rusnáková, Modra
22. Mgr. Alica Kantorková, Bratislava 
23. Mgr. Ivana Havadejová, Prešov 
24. MUDr. Katarína Loncková, Višňové 
25. MUDr. Eva Kotuľáková, Bardejov 
26. PhDr. Alena Babirátová, Trnava