1. Mgr. Ťapušíková Mariana, Nitra 
2. MUDr. Pavlíková Marta, Cabaj – Čápor 
3. Mgr. Bultmanová Diana, Hlohovec
4. Mgr. Štaffenová Viera, Turie
5. Mgr. Ilavská Martina, Trenčín 
6. Mgr. Némethová Vladimíra, Komárno
7. Mgr. Mažárová Katarína, Trenčín
8. MUDr. Burič Miloš, Humenné
9. Mgr. Bodnárová Beáta, Prešov
10. Mgr. Sotáková Gabriela, Prešov
11. MUDr. Motýľová Marcela, Prešov
12. MUDr. Bednářová Aneta, Prešov
13. Mgr. Kleinová Dagmar, Detva
14. Mgr. Jančušková Iveta, Liptovský Mikuláš 
15. Mgr. Nociar František, Zvolen
16. MUDr. Smetánka Andrej, Bojnice
17. Mgr. Bodo Branislav, Košice
18. MUDr. Tolin František, Rožňava
19. Mgr. Režová Andrea, Nitra
20. MUDr. Višňovský Eduard,Nitra
21. MUDr. Nejman Pavel Kondratev, Tornaľa
22. Mgr. Némethová Zdeňka, Bratislava 
23. Mgr. Melicherčíková Lucia, Dolný Kubín