KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2016

Termíny ďalších modulov: štvrtý: 22.9 - 24.9. 2016, piaty: 27.10. - 29.10. 2016, šiesty: 1.12. - 4.12. 2016.

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia1027 @ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com

V roku 2017 sa bude otvárať nová skupina biofeedbackového výcviku - buď na jar alebo na jeseň, podľa počtu prihlásených účastníkov.