KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2016

Prvý modul biofeedbackového výcviku v novom roku sa uskutoční dňa 7. - 9. apríla 2016.

Orientačné termíny ďalších modulov: druhý 5-7. 5. 2016, tretí modul 2-5. 6. 2016.

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese: 

antonia1027 @ gmail.com