KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Pracovisko klinickej psychológie

Garbiarska 3948, 031 01 Lipt. Mikuláš

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PROFESNÁ KARIÉRA

Po skončení FF odbor psychológia v roku 1976 začal pracovať na Psychiatrickom oddelení v Liptovskom Mikuláši. Tu sa od začiatku orientoval na psychoterapeutické pôsobenie. Po absolvovaní stáže a zaradení do výcviku v psychoterapii psychóz a psychodráme v PL Opava u prim. MUDr. I. Strossovej začal viesť skupiny na psychiatrickom oddelení a pracoval aj ako individuálny terapeut.

Svoje poznatky zhrnul v dizetačnej práci "Psychoterapia psychóz a hodnotenie jej úspešnosti" za čo mu bol udelený v roku 1980 titul PhDr.

V roku 1982 ukončil psychodramatický výcvik a absolvoval 5 dňový výcvik v gestalt terapii v Poľsku.

Centrom jeho pozornosti sa stali depresie a ich psychoterapeutická liečba. Svoje poznatky o psychoterapii depresívnych porúch zhrnul v kandidátskej dizertačnej práci "Psychologický prístup pri liečbe depresií", ktorú obhájil na katedre Psychologických vied UK, FF, Bratislava v 1992 roku.

Koncom 80 - tých rokov sa spolupodieľal s MUDr. Lehotským na organizovaní psychoterapeutických výcvikov pre odborníkov na duševné zdravie zo Stredoslovenského kraja.

V roku 1991 začal tréning v gestalt terapii organizovanej Metanoia inštitútom v Londýne. Absolvoval 45 hodín výcviku v ericksonovskej hypnóze pod vedením PhDr. J. Ziku. Absolvoval týždenný výcvik v "A person - centred approach to cross - cultural communication" v Modre - Harmónii a začal výcvik v transpersonálnej psychológii a holotropnom dýchaní.

V roku 1992 absolvoval 50 hodín výcviku v integratívnej psychoterapii pod vedením Dr. F. Cardelle z USA a absolvoval 17 hodín tréningu v existencionálnej psychoterapii pod vedením W. A. Kouwa z USA.

V roku 1993 absolvoval stáž na psychologickom pracovisku Dr. W. Koua a na UCLA Scool of Medicine a ukončil výcvik v transpersonálnej psychoterapii a holotropnom dýchaní v USA.

V roku 1994 ukončil dvojročný postgraduálny výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii na Inštitúte kognitívne behaviorálnej terapie v Prahe.

V roku 1994 sa zúčastnil sa na 10 - dennom výcviku organizovanom GTI Los Angeles v Chudobíne, ČR.

V roku 1996 sa zúčastnil sa 21 - dňovej stáže v USA zameranej na štúdium práce privátnych psychologických pracovísk a stal sa členom Americkej psychologickej asociácie. Je tiež zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov SR

Od roku 1999 je zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov na základe kritérií EAP.

V roku 2004 získal certifikát o absolvovaní špeciálneho kurzu v kardiorespiračnej psychofyziológii a môže používať označenie biofedback terapeut.

Je autorom knihy "Ako zvládnuť svoju depresiu". Spolupodieľal sa na preklade a vydaní knihy R. P. Libermana a kol. "Tréning sociálnych spôsobilostí pre psychiatrických pacientov", preklade knihy Murdoch a kol. "Základy behaviorálnej terapie". Je spoluautorom knihy "Rám na nekonečno", Kognitívne-behaviorální terapie depresívních poruch /1995/, "Komunikácia a sebapresadenie" /1996/, "Ako zvládnuť stres" /2001/, "Posttraumatická stresová porucha a její léčba" /2002/, "Poruchy osobnosti" /2003/, "Stop traumatickým vzpomínkám - jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu" /2003/ a "Obsedantně kompulzivní porucha a jak se jí bránit - příručka pro klienta a jeho rodinu" /2003/.


BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com