KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Súkromná psychoterapeutická a psychologická prax, Párová a manželská poradňa Banská Bystrica, dopravná psychológia, supervízia a terapia aj cez internet - Online KBT

Budova MEDIKLIN, 1.poschodie, Sládkovičova 7A, 974 05 Banská Bystrica

Email:: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. •Web:  www.bbpsycholog.sk

 

Vzdelanie:

2014 - 2015 PCA Inštitút a Inštitút aplikovanej psychológie Univerzita Komenského, v spolupráci s Trinity College, Dublin, Írsko - Na emócie zameraná psychoterapia Level I,II,III (Emotion focused therapy, L.Greenberg)

2010 - 2013 Odyssea - Mezinárodní institut  KBT, Výcvik v supervízii KBT v súlade s kritériami Európskej asociácie pre kognitívno-behaviorálnu psychoterapiu EABCT

2000 - 2003 ABC Inštitút pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš, Výcvik v Kognitívne-behaviorálnej terapii ukončený záverečnou prácou na tému: Možnosti integrácie KBT a iných psychoterapií. Výcvik zahŕňal skupinové aj individuálne formy práce s klientom

1999 - 2004 Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia, Bratislava, ukončené atestačnou prácou na tému: Rodinní príslušníci ako súčasť liečby patologického hráčstva

1994 - 1999 Trnavská Univerzita, Trnava, Jednoodborové štúdium psychológie s diplomovou prácou na tému: Sebavedomie nezamestnanej mládeže

1990 - 1994 SPŠ Elektrotechnická, Tvrdošín, Odbor automatizácia

Prax:

2012 - súčasnosť  - Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax, Banská Bystrica, 0911 442 642 - klinický psychológ, psychoterapeut, supervízor a lektor

2006 - súčasnosť ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT: Supervízor a lektor v postgraduálnom vzdelávaní v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii

2004 - súčasnosť Komunitné centrum zdravia MOSTY, n.o., Riaditeľ a projektový manažér - Hlavné projekty: Materské centrum Mostík, Zakladateľ internetového portálu pre patologických hráčov a ich príbuzných Nehraj.sk

2011 - 2012 - FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, Psychiatrické oddelenie, Denný psychiatrický stacionár, Ambulancia klinickej psychológie

2000 - 2011 FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, Psychiatrické oddelenie, Oddelenie pre liečbu patologického hráčstva, Ambulancia klinickej psychológie

2002 - 2006 Rádio Lumen, Banská Bystrica, externý spolupracovník

2000 - 2006 Stredná zdravotná škola, Učiteľ predmetov klinická psychológia a psychoterapia

2000 CVPP Zvolen, Externý spolupracovník - vzdelávacie a zážitkové programy pre deti ZŠ v oblasti prevencie

1999 - 2000 NsP Trstená, Psychiatrické oddelenie

Odborné vedenie kurzov, seminárov:

  •  Možnosti využitia HRV biofeedbacku v terapeutickej praxi - seminár akreditovaný Slovenskou komorou psychológov
  • KBT u detí nielen s poruchami správania - kurz v spolupráci s PhDr.Norou Gavendovou, akreditovaný Ministerstvom školstva ČR
  • KBT liečba panickej poruchy a agorafóbie 
  • KBT nelátkových závislostí
  • KBT u generalizovanej úzkostnej poruchy
  • KBT sexuálnych porúch a dysfunkcií
  • KBT partnerských problémov
  • KBT u generalizovanej úzkostnej poruchy
  • Zvládanie hnevu - rozvojový program 
  • Supervízne semináre v rámci ďalšieho postgraduálneho vzdelávania psychológov a iných odborných pracovníkov

 

 


BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com