KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

ÚVN SNP, Lekársko - psychologické oddelenie, 034 01 Ružomberok
Tel.:  +421 905 775 594 • Email: carachovam(zavinac)uvn.sk


PROFESNÁ KARIÉRA

Vzdelanie:

1969 - 1973 Gymnázium Ružomberok
1973 - 1978 Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor psychológia
1995 Základný výcvik v hypnóze u prof. Dr. Kratochvíla
1995 - 1997 výcvik na Inštitúte ABC v kognitívne - behaviorálnej terapii v Liptovskom Mikuláši
1995 - 1997 Výcvik v systemickom prístupe ku klientom na Institute pro systemickou zkušenost Praha
1995 - 1998 Transpersonálnej terapii a holotropnom dýchaní u  PhDr. Šlepeckého, CSc. (150h)
2001 Špecializačná skúška pre výkon práce v zdravotníctve v odbore klinická psychológia
2003 Výcvik v autogénnom tréningu u MUDr. Haštu, výcvik v práci s Rorschachovou metódou u PhDr. Róberta Máthé.

Zamestnanie:

1978 - 1987 Okresná pedagogicko - psychologická poradňa v Liptovskom Mikuláši
1987 - súčasnosť - Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku, Lekársko - psychologické oddelenie, od r. 2003 ako vedúca oddelenie, Ambulancia klinickej psychológie
1998 - súčasnosť - ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT - supervízor a lektor v KBT
1998 - 1999 Stredná zdravotná škola, externá učiteľka predmetu psychológia
2000 - 2001 Katolícka univerzita Ružomberok, pedagogická fakulta - vedenie seminárov sociálnej psychológie


BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com