KBT webináre a online supervízie s prof. Praškom v r. 2021

Aj v roku 2021 máte možnosť zúčastniť sa nasledovných poldňových KBT webinárov prof. Praška:

12. 1. KBT u pacientů s Posttraumatickou stresovou poruchou
26. 1. KBT u pacientů s Adaptační poruchou po rozchodu s partnerem
9. 2. Práce s kognitivními schématy o sobě, druhých a světě
23. 2. Asertivita I – Pozitivní a negativní asertivita
9. 3. Asertivita II – Kritika a její přijímání
23. 3. Asertivita III – Řešení konfliktů
13. 4. Pozitivní KBT založená na zdrojích
27. 4. Partnerské konflikty a jejich KBT
11. 5. K sobě – cesty ke zvyšování sebereflexe
25. 5. Džungle nebo louka aneb jak porozumět vztahům v zaměstnání
8. 6. KBT u pacientů s Hraniční poruchou osobnosti
22. 6. Sedmero hlavních hříchů – a jak to máme sami
13. 7. Změna role v životě a KBT přístupy
27. 7. Práce s vlastní úzkosti a obavami
10. 8. Daleko a blízko o autenticitě partnerského vztahu
24. 8. Vnitřní dům – strategie ke zvyšování sebeuvědomování
14. 9. KBT u pacientů s Narcistickou poruchou osobnosti
29. 9. KBT u pacientů s Obsedantně kompulzivní poruchou
12. 10. Sekvoje v. Bonsai–konceptualizace růstu aneb jak se motivovat
26. 10. KBT u pacientů se sebepoškozováním
9. 11. Vedení motivačního rozhovoru
23. 11. KBT u pacientů s Bipolární poruchou
14. 12. KBT sebedůvěry, sebevědomí a sebepřijetí
21. 12. Jak zvládat svůj hněv

Časový harmonogram polodenního webináře

  • 15:00 – 16:30 První blok
  • 16:30 – 16:45 Přestávka
  • 16:45 – 18:15 Druhý blok
  • 18:15 – 18:30 Přestávka
  • 18:30 – 20:00 Třetí blok

V prípade záujmu o webinár alebo o online supervíziu kontaktujte KBTvycvik@seznam.cz.

Cena za 1 webinár je 300 KČ.