Otvorenie výcviku v KBT supervízii

Vážení absolventi a absolventky KBT výcviku,

dovoľujeme si vás informovať o otvorení nového výcviku KBT supervízie. Garantom výcviku je prof. Praško a doc. Miloš Šlepecký. Medzi prednášajúcimi sa vám predstavia MUDr. Možný a MUDr. Novotný.

Podmienky prijatia a prihlásenie

Podmienkou pre prijatie do výcviku je ukončený KBT výcvik, nejmenej 5 rokov praxe a doporučenie vedúceho výcviku, ktorý jste absolvoval/a.

Výcvik KBT Supervízie je trojročný. Cena za rok je 25.000,-Kč. Termíny stretnutí v roku 2020 sú:

  1. SKUPINA SUPERVIZE
    25.6. – 27.6.2020
  2. BALONOVÝ HOTEL
    1.10. – 3.10.2020
  3. RADEŠÍN
    19.11. – 21.11.2020

V prípade záujmu napíšte na KBTvycvik@seznam.cz, prípadne zatelefonujte na t. č.: +420 722 944 569. V prípade záujmu zašlite aj fakturačnú adresu, dátum narodenia a informáciu o tom, kedy, kde a u koho ste ukončili KBT výcvik.