Akreditácia v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia

S radosťou Vám oznamujeme, že rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 02.11.2022, nadobúdajúcim platnosť 24.11.2022 bolo ABC Slovenskému inštitútu pre výcvik v KBT vydané osvedčenie o akreditácii certifikačného študijného programu a priznané právo uskutočňovať vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia pre zdravotnícke povolania lekár a psychológ.

 

MZ SR Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácií certifikačného štúdijného programu

MZ SR Doložka o právoplatnosti a vykonateľnosti