Akreditácia v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia

S radosťou Vám oznamujeme, že rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 01.03.2023, bolo ABC Slovenskému inštitútu pre výcvik v KBT vydané osvedčenie o akreditácii certifikačného študijného programu a priznané právo uskutočňovať vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti PSYCHOTERAPIA pre zdravotnícke povolania lekár, sestra, psychológ, liečebný pedagóg, logopéd.

 

MZ SR Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácií certifikačného štúdijného programu