Supervízori KBT

Zoznam s kontaktami na supervízorov KBT

Mgr. František Nociar
Ambulancia klinickej psychológie
Divadelná 4
960 01 Zvolen
e-mail: fnociar@gmail.com
tel.: 0907 852 507

PhDr. Mgr. Gabriela Erhardtová, PhD.
PSYCHAGOGIA, s.r.o.
Garbiarska 3948, Liptovský Mikuláš  
e-mail: ge.erhardtova@gmail.com 
tel.: 0903 548 861 

Mgr. Lenka Šajtlavová
Nám. J. Herdu
Trnava
e-mail: ambulanciakp@gmail.com
tel.: 0909 136 694

PhDr. Michal Kotian
Kpt. Nálepku 3984
031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: michal.kotian@gmail.com
tel.: 0948 496 778

Mgr. Marianna Steranková,
Fakultná nemocnica Trnava
1.Žarnova 11
Trnava
e-mail: marianna.sterankova@gmail.com

PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.
Psychagogia, s.r.o.
Garbiarska 3948
031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: milos.slepecky@gmail.com
tel.: 0903 500 887

Mgr. Mária Cárachová
Štefánika 4/22
034 01 Ružomberok
e-mail: carachovam@uvn.sk
tel.: 044/4382590

PhDr. Katarína Petrová
Psychologická ambulancia
Jarková 42
082 21 Prešov
e-mail: phdr.petrovak@gmail.com
tel.: 0903 507 958

MUDr. Lucia Žlnayová, PhD. MPH
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Bratislava
e-mail: zlnayova@email.cz
tel.: 0907 184 903

PhDr. Monika Piliarová
Poliklinika nad Jazerom
Spišské námestie 4
040 12 Košice
e-mail: mpiliarova@post.sk
tel.: 0907 933 214

Mgr. Ján Záskalan
Tulská 61
974 04 Banská Bystrica
e-mail: zaskalan@gmail.com
tel.: 0907 402 602

MUDr. Maroš Uhrin
PSYCHIS, s.r.o., psychiatrická ambulancia
Krásna 1057/18
924 01 Galanta
e-mail: marosuhrin@gmail.com
tel.: 0905 500 221

Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
Zimná 14182/4
974 05 Banská Bystrica
e-mail: holdos@gmail.com
tel.: 0918 722 051

Mgr. Diana Bultmanová
Ambulancia klinickej psychológie
Podzámska 12
Hlohovec
e-mail: bultmanova@gmail.com

Mgr. Michal Zahradník
e-mail: zah.michal@gmail.com

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
e-mail: eva.skorvagova@gmail.com

Marianna Müller de Morais
mariannamullerdemorais@gmail.com

PhDr. Viera Páleníková
AKP Nodium s.r.o.
Hotel Bratislava, Seberíniho 9
821 03 Bratislava
e-mail: vierapalenikova@gmail.com
tel.: 0915 222 232

PhDr. Kotianová Antónia PhD.
Psychagogia, s.r.o.
Garbiarska 3948
031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: antonia.kotianova@gmail.com

Mgr. Lucia Čopíková
Via Idea s.r.o
Chocholná – Velčice 467
913 04 Trenčín
e-mail: psychologicka.copikova@gmail.com
tel.: 0949 428 917

Mgr. Daniel Kotrč, PhD.
Ambulancia klinickej psychológie NEONYX
Daniela Dlabača 978
010 01 Žilina
e-mail: kotrc@neonyx.eu
tel.: 0903 467 808

Mgr. Viera Vojvodinská
1.Ruská 256/14
924 01 Galanta
e-mail: vievoj@post.sk 
tel.: 0904 621 314