Predaj prístrojov a senzorov pre biofeedback a neurofeedback

Ponuka zariadení pre biofeedback a neurofeedback

Kurzy NEURO a BIO-feedbacku, záujem o kúpu biofeeedbackového hardvéru/softvéru

PhDr. Michal Kotian
bfbkurz@gmail.com

Sme výhradným distribútorom biofeedbackových prístrojov v SR a ČR od firmy Thought Technology

Procomp infinity dekóder

T7500M ProComp Infinity enkóder je osem (8) kanálové, multimodálne zariadenie pre komputerizovaný biofeedback a získavanie údajov v reálnom čase. Má 8 senzorov chránených pinom s dvomi kanálmi o rýchlosti 2048 vzoriek za sekundu a šiestimi kanálmi o rýchlosti 256 Hz. ProComp Infinity enkóder je schopný poskytnúť široký a všestranný rozsah objektívnych fyziologických údajov použiteľných v klinickom pozorovaní a biofeedbacku.

Jeho výhodou je možnosť posúdiť komplexnú psychofyziologickú reaktivitu pacienta v tom istom čase a následne ovyplvňovať viacero psychofyziologických modalít naraz. V praxi to znamená možnosť zmerať psychofyziologický stresový profil, ktorý ukáže individuálne špecifickú reakciu na stres u každého pacienta. Na jej základe je možné stanoviť biofeedbackovú terapiu každému pacientovi individuálne na mieru. Následne prístroj umožňuje ovplyvňovať a sledovať viacero modalít zároveň, čo zvyšuje efektivitu biofeedbackového tréningu.

Zostava 360 Suite je kompletný balík fyziologického monitorovania a sebaregulačných nástrojov. Je dizajnovaná pre profesionálov z oblasti medicíny a duševného zdravia, ktorý chcú do svojej praxe zahrnúť psychofyziologické metódy. Zostava kombinuje klasický fyziologický biofeedback, variabilitu frekvencie srdca (HRV biofeedback) a neurofeedbackové protokoly do do jedného balíka.

Výhodou systému je jeho veľká flexibilita vrátane možnosti využiť vlastné videá a animácie vrátane videí z Youtubu, čo umožňuje prispôsobiť dizajn tréningu každému klientovi.

Využitie:

  • tréning pozornosti pri ADHD a špecifických poruchách učenia
  • nácvik emočnej regulácie
  • tréning regulovaného dýchania pri úzkosti
  • nácvik regulácie stresu
  • tréning zaspávania pri poruchách spánku
  • zvyšovanie psychickej výkonnosti
  • zvyšovanie variablity frekvencie srdca pri depresii
  • liečba chronickej bolesti a migrény

Rozdiel medzi dekódermi ProComp Infinity, ProComp 5 a Procomp 2 je v počte senzorov (t. j. fyzických vstupov ktoré môžu byť zapojené zároveň, v rovnakom čase). Pri Infinity je možné naraz merať osem modalít, čiže napr. EEG, EMG, 2x dýchanie, BVP, teplotu aj kožnú vodivosť a všetky kombinácie medzi nimi (Pri ProComp5 naraz najviac 5 modalít pri Procomp 2 najviac 2 modality, napr. aj 2 krát EEG).

Procomp5 dekóder

Procomp5 dekóder je všestranný päťkanálový systém umožňujúci simultánne merať a ovplyvňovať 5 kanálov pre biofeedback a neurofeedback. Prvé 2 kanály umožňujú vzorkovaciu frekvenciu 2048 Hz pre EEG signál, svalové napätie, EKG a tep/BVP, zvyšné 3 kanály umožňujú merať o frekvencii 256 Hz pre dychový senzor a telesnú teplotu. ProComp2 enkóder je schopný poskytnúť všestranný rozsah objektívnych fyziologických údajov použiteľných v klinickom pozorovaní a biofeedbacku.

Spolu s dekóderom je súčasťou dodávky softvérová zostava 360 Suite.

Procomp2 dekóder

ProComp2 dekóder je dvojkanálový multi-modálny systém pre biofeedback a neurofeedback. Má vstavaný neurofeedbackový senzor a umožňuje simultánne merať a trénovať 2 kanály pre biofeedback alebo neurofeedback.

Spolu s dekóderom je súčasťou dodávky softvérová zostava 360 Suite.

EEG-Z senzor

T9305 Z EEG-Z Impedance testing senzor deteguje a zosilňuje slabé elektrické napätia, ktoré vznikajú v mozgových bunkách (neurónoch) po odpálení nervového impulzu. Senzor EEG zaznamenáva prvotný signál EEG, čo predstavuje neustále sa meniaci rozdiel potenciálu medzi kladnou a zápornou elektródou, a počítačový program tento signál spracúva prevodom cez viaceré digitálne filtre, čím sa získajú frekvenčné údaje.

Využíva sa pri liečbe ADHD, porúch pozornosti a špecifických porúch učenia, nácviku koncentrácie, zvyšovaní psychickej výkonnosti a pri liečbe nespavosti.

HR/BVP senzor

SA9308M HR/BVB senzor sa využíva na záznam veľkosti pulzovej vlny, tepu a variability frekvencie srdca. Využíva sa väčšinou v kombinácii s dýchacím senzorom aj na tréning vyváženosti a pružnosti autonómneho nervového systému a zvyšovanie variability srdcovej frekvencie (obidva veľmi vhodné pri úzkostných poruchách, aj na fyziologické upokojenie detí pred EEG tréningom).

Klinické štúdie spoľahlivo preukazujú účinnosť tréningu variability frekvencie srdca pri znižovaní stresu a úzkosti.

Dýchací senzor

SA9311M Dýchací senzor umožňuje snímať prvotný signál, z ktorého počítačový program dokáže vypočítať v tvare vlnovky respiračnú frekvenciu a relatívnu dychovú amplitúdu. Nácvik regulovaného dýchania je tradičnou metódou emočnej regulácie pri znižovaní stresu a úzkosti. Použitie dychových senzorov pri nácviku dýchania umožňuje presnú diagnostiku dychového vzorca klienta a následne nastavenie biofeedbackového tréningu dýchania na mieru, čím sa efektivita nácviku výrazne zvyšuje. Pri použití dvoch senzorov sa dá vypočítať rozdiel v amplitúde rozpínania hrudníka a brucha a následne postupne zvyšovať podiel bránicového dýchania.

Využíva sa pri nácviku relaxácie, regulácii úzkosti a pri tréningu variablity frekvencie srdca pri depresii a úzkosti.

Senzor kožnej vodivosti

Senzor kožnej vodivosti je senzor na meranie elektrickej vodivosti pokožky. Elektrická vodivosť pokožky odráža aktivitu sympatikového nervového systému.

Využíva sa pri nácviku relaxácie, regulácii úzkosti a zvyšovaní psychickej výkonnosti.

Senzor svalového napätia

T 9401 M-50 Myoscan-Pro 50 Hz V2 EMG senzor je senzor povrchového kontaktu používaný v zariadeniach ProComp na meranie svalového napätia. SEMG sa sníma senzorom umiestneným na povrchu kože. EMG meria svalovú aktivitu detekciou a zosilnením nepatrných elektrických impulzov, ktoré vznikajú kontrakciou svalových vláken.

Využíva sa na liečbu tenzných bolestí hlavy a migrény, pri nácviku relaxácie, pri rehabilitácii a pri regulácii úzkosti. Uplatní sa aj v rámci prípravy pacienta na EEG biofeedback.

Teplotný senzor

SA9310 Teplotný senzor sa využíva na meranie periférnej teploty pokožky. Vonkajšia teplota pokožky odráža aktivitu parasympatikového nervového systému.

Využíva sa pri regulácii úzkosti, nácviku relaxácie a liečbe studených rúk.

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás kontaktujte na bfbkurz@gmail.com.