Oznam o výcviku v KBT supervízii

dovoľujeme si Vám oznámiť, že ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT po tom, ako získal akreditáciu MZ SR pre vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, bude organizovať v r. 2023 – 2024 170 hodinový výcvik v KBT supervízii. Začiatok výcviku je 15.03. – 17.03. 2023. Ukončenie sa predpokladá v januári 2025. Výcvik bude spočívať v teoretickom vzdelávaní, sebaskúsenosti a supervízii so súčasnými frekventantmi výcviku.
Predpokladom pre zaradenie do supervízneho vzdelávania je aktívne vykonávanie KBT terapie a minimálne 5 rokov praxe od ukončenia KBT výcviku.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20.02.2023 na e-mail: kbt.institut@gmail.com