9. Slovenská konferencia KBT v dňoch 18.05. – 20.05.2023

Všetkých absolventov a frekventantov KBT výcviku, ale aj priaznivcov kognitívno behaviorálnej terapie srdečne pozývame na 9. Slovenskú konferenciu KBT, ktorá sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši v dňoch 18.05.–20.05. 2023.
Dňa 18.05.2023 budú prebiehať predkonferenčné workshopy, 19.05.2023 sa začína oficiálna časť konferencie s už známou štruktúrou – v dopoludňajších hodinách prednáškové bloky, popoludní workshopy.

Záujemcov o aktívnu účasť prosíme, aby nás kontaktovali e-mailom: kbt.institut@gmail.com do 28.02.2023 s názvom a časovým rozsahom prednášky/workshopu. Registráciu pre pasívnych účastníkov spustíme po 01.03.2023.

 

Program KBT konferencie 2023

Návratka – prihlásenie na KBT konferenciu 2023

Pozvánka na KBT konferenciu 2023