Aktuality

Čo je nové v našom inštitúte

Akreditácia v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia

S radosťou Vám oznamujeme, že rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 02.11.2022, nadobúdajúcim platnosť 24.11.2022 bolo ABC Slovenskému inštitútu pre výcvik v KBT vydané osvedčenie o akreditácii certifikačného študijného programu a priznané právo uskutočňovať vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti…

Celý článok

Oznam o výcviku v KBT supervízii

dovoľujeme si Vám oznámiť, že ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT po tom, ako získal akreditáciu MZ SR pre vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, bude organizovať v r. 2023 – 2024 170 hodinový výcvik v KBT supervízii. Začiatok…

Celý článok