Kategória Aktuality

Oznam pre záujemcov o zaradenie do 4-ročného KBT výcviku

Novú výcvikovú skupinu plánujeme otvoriť v r. 2022 Prihlášku spolu s ostatnými dokumentmi je potrebné zaslať klasickou poštou na našu adresu (viď kontakt) do 30.06.2021. Podrobnejšie informácie k prihlasovaniu nájdete na , prosíme, aby ste si ich pozorne prečítali (či spĺňate…

Otvorenie výcviku v KBT supervízii

Vážení absolventi a absolventky KBT výcviku, dovoľujeme si vás informovať o otvorení nového výcviku KBT supervízie. Garantom výcviku je prof. Praško a doc. Miloš Šlepecký. Medzi prednášajúcimi sa vám predstavia MUDr. Možný a MUDr. Novotný. Podmienky prijatia a prihlásenie Podmienkou…