Kategória Aktuality

Akreditácia v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia

S radosťou Vám oznamujeme, že rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 01.03.2023, bolo ABC Slovenskému inštitútu pre výcvik v KBT vydané osvedčenie o akreditácii certifikačného študijného programu a priznané právo uskutočňovať vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti PSYCHOTERAPIA pre zdravotnícke…

9. Slovenská konferencia KBT v dňoch 18.05. – 20.05.2023

Všetkých absolventov a frekventantov KBT výcviku, ale aj priaznivcov kognitívno behaviorálnej terapie srdečne pozývame na 9. Slovenskú konferenciu KBT, ktorá sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši v dňoch 18.05.–20.05. 2023. Dňa 18.05.2023 budú prebiehať predkonferenčné workshopy, 19.05.2023…

Oznam o výcviku v KBT supervízii

dovoľujeme si Vám oznámiť, že ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT po tom, ako získal akreditáciu MZ SR pre vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, bude organizovať v r. 2023 – 2024 170 hodinový výcvik v KBT supervízii. Začiatok…